Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3] Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3]

Tại sao phải khai báo IP mạng máy tính khi lập vi bằng internet? [P3]

Blog Thừa phát lại - Một số tác giả cho rằng yêu cầu này là dư thừa vì chỉ cần thừa phát lại đưa ra tuyên bố trong vi bằng rằng anh ta đã truy cập một trang web nhất định là đủ.

Tiếp theo phần lược dịch tài liệu “Bailiffs on the internet and the validity of their certified reports. Lessons learned from the French and Belgian Courts” của tác giả Tim Van Canneyt and Christophe Verdure, Blog Thừa phát lại mang đến thông tin chi tiết vì sao việc khai báo địa chỉ IP nhà mạng kết nối internet lại quan trọng khi lập vi bằng internet:

Xem thêm:

Khi kết nối với internet, nhà cung cấp dịch vụ internet sẽ cấp cho máy tính một địa chỉ IP, một địa chỉ nhận dạng kỹ thuật số duy nhất của máy tính. Án lệ của Pháp đã nhấn mạnh rằng điều cần thiết là phải đề cập đến địa chỉ IP của máy tính được sử dụng để thực hiện lập vi bằng các trang web. Điều quan trọng cơ bản là phải chứng minh rằng tại một thời điểm nhất định, máy tính sử dụng một địa chỉ IP nhất định đã thực sự được kết nối với trang web được đề cập.

tai-sao-khai-ip-lap-vi-bang
Khai báo địa chỉ IP mạng máy tính lập vi bằng là cần thiết

Tòa án sơ thẩm Paris đã nêu rõ trong phán quyết ngày 4 tháng 3 năm 2003 rằng địa chỉ IP cho phép xác minh các trang đã được tra cứu bằng tệp nhật ký của máy chủ lưu trữ trang web. Việc xác minh này là không thể nếu không có địa chỉ IP đã biết. Theo trung tâm chuyên gia Celog, đây là một biện pháp thiết yếu để đảm bảo giá trị chứng minh của vi bằng được chứng nhận cũng như quyền bào chữa[1].

Các vi bằng của Thừa phát lại không đề cập đến địa chỉ IP đã bị tòa án bác bỏ làm bằng chứng khi bị đơn không thể xác minh xem địa chỉ IP của máy tính mà thừa phát lại sử dụng có thực sự được liệt kê trong tệp nhật ký của máy chủ lưu trữ trang web hay không. Do đó, họ không thể chứng minh rằng thừa phát lại thực sự đã tham khảo trang web liên quan.

Một số tác giả cho rằng yêu cầu này là dư thừa vì chỉ cần thừa phát lại đưa ra tuyên bố trong vi bằng rằng anh ta đã truy cập một trang web nhất định là đủ. Hơn nữa, có lập luận cho rằng các tệp nhật ký có thể dễ dàng bị thao túng. Nguy cơ bị thao túng càng cao hơn khi máy chủ thuộc về bên đối lập chứ không phải bên độc lập. Tuy nhiên, khẳng định này nên dừng lại ở mức quan điểm.

Mặc dù thừa phát lại thực sự có thể tuyên bố trong vi bằng của mình rằng anh ta đã tham khảo một trang web nhất định, bị đơn phải chứng minh rằng thừa phát lại đã tham khảo trang web đó cục bộ (ngoại tuyến).

Điều này không liên quan gì đến việc đặt câu hỏi về tính trung thực trong trình bày của thừa phát lại mà nhằm mục đích chứng minh rằng vi bằng không dựa trên tiền đề sai. Địa chỉ IP là cách duy nhất để xác minh với nhà cung cấp dịch vụ Internet rằng máy tính có địa chỉ đó thực sự được kết nối với Internet. Cần lưu ý rằng thông tin liên quan đến địa chỉ IP cũng có thể phục vụ lợi ích của nguyên đơn đã yêu cầu cho thừa phát lại, vì về nguyên tắc, nó sẽ làm tăng giá trị chứng minh của vi bằng mà anh ta yêu cầu lập, vì địa chỉ IP sẽ được liệt kê. trong tệp nhật ký.


[1] T.G.I. Paris, 4 mars 2003, Frédéric M. / Ziff Davis, ZDNET and others

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0357 133 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *