Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án

Thừa phát lại | Xác minh điều kiện thi hành án

Thừa phát lại đi xác minh xem người phải thi hành án có đủ điều kiện để để thi hành án hay không.

Ví dụ: Tòa án tuyên ông A có trách nhiệm trả cho bạn 1 tỷ đồng. Sau khi bản án có hiệu lực thi hành, ông A chây ì không trả. Bạn phải nhờ đến một cơ quan thi hành án dân sự để thi hành, đó có thể là Chi cục thi hành án dân sự hoặc VP thừa phát lại. Dù chọn tổ chức nào thì bạn cũng cần cung cấp thêm thông tin về tài sản của ông A (ví dụ, căn nhà, có xe ô tô, có nền đất, có tiền gửi ngân hàng ...). Để trong trường hợp ông A không tự nguyện trả cho bạn 1 tỷ đồng thì các cơ quan này sẽ kê biên các tài sản này bán đấu giá để thanh toán tiền cho bạn.

Việc cung cấp thông tin ở trên không đơn thuần là bạn nói rằng, tôi thấy ông A đang ở trong căn nhà X, có đi chiếc xe ô tô biển số Y, hoặc có mở 1 tài khoản ở Ngân hàng Z. Bạn phải cung cấp thông tin cụ thể hơn, ví dụ Giấy chứng nhận của căn nhà X đứng tên ông A, giấy đăng ký xe Y đứng tên ông A, tài khoản Z mở ở Ngân hàng là đứng tên ông A và tài khoản đang có 1 số tiền nhất định.

Với các quy định pháp luật hiện hành, các cơ quan đang nắm giữ thông tin như Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng cảnh sát giao thông, các ngân hàng... có trách nhiệm cung cấp thông tin cho bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ mất thời gian, công sức để tự đi làm công việc mà mình hiếm khi gặp phải. Giải pháp cho bạn là hãy yêu cầu Thừa phát lại làm công việc này.

Thừa phát lại đi xác minh trực tiếp hoặc gián tiếp (bằng công văn xác minh) tại cơ quan đang nắm giữ thông tin.

Bạn lưu ý rằng, chỉ khi nào có bản án có hiệu lực pháp luật thì thừa phát lại mới có thẩm quyền đi xác minh điều kiện thi hành án.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *