Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu Phí lập vi bằng là bao nhiêu

Phí lập vi bằng là bao nhiêu

 Theo Điều 64 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về chi phí lập vi bằng như sau:

- Chi phí lập vi bằng do người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.

- Văn phòng Thừa phát lại quy định và phải niêm yết công khai chi phí lập vi bằng, trong đó xác định rõ mức tối đa, mức tối thiểu, nguyên tắc tính.

Trên cơ sở chi phí đã niêm yết, người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại có thể thỏa thuận thêm về chi phí thực hiện theo công việc hoặc theo giờ làm việc và các khoản chi phí thực tế phát sinh bao gồm: Chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin; chi phí cho người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác (nếu có).

Trên thực tế, khi khách hàng có nhu cầu lập vi bằng, Thừa phát lại sẽ tìm hiểu: Độ phức tạp của vi bằng, thời gian - địa điểm thực hiện, số lượng Thừa phát lại và thư ký tham gia, chi phí đi lại, chi phí cho những ngời tham gia khác... và báo phí dịch vụ. Nếu khách hàng đồng ý thì Văn phòng Thừa phát lại tiến hành lập vi bằng.

lap-vi-bang-gui-thu-buu-dien
Tác giả đang lập vi bằng ghi nhận việc gửi thư qua bưu điện

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *