Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu Thừa phát lại | Giới thiệu

Thừa phát lại | Giới thiệu

Mến chào bạn!

Tôi là Đức Hoài. Hiện tại, tôi đang công tác trong lĩnh vực pháp luật, nghề chính là thừa phát lại.

Đây là một trang Blog cá nhân. Đức Hoài lập Blog này đơn thuần là nơi chia sẻ kiến thức pháp luật và cung cấp số liệu, thông tin về chế định Thừa phát lại để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Vì triển khai dưới dạng Blog nên trong một số bài viết, cách hành văn của Đức Hoài dân dã để giải thích, trao đổi các hiểu biết về luật pháp, nghề thừa phát lại với bạn.

Cuối cùng, Đức Hoài muốn nói là Blog này không đại diện cho bất kỳ Văn phòng Thừa phát lại nào ít nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Trân trọng!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *