Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại

Các văn bản pháp luật về Thừa phát lại

phap-luat-thua-phat-lai

Trong trang này, Blog Thừa phát lại sẽ cập nhật những văn bản pháp luật về Thừa phát lại. Nhìn chung, hiện có ít văn bản pháp luật về Thừa phát lại.
Do đó, những văn bản như Công văn sẽ có vai trò khá quan trọng, định hướng hoạt động nghề Thừa phát lại. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật những Công văn đặc thù tại trang này để mọi người tham khảo.

STT

NGÀY BAN HÀNH

LOẠI VĂN BẢN

SỐ HIỆU

CƠ QUAN BAN HÀNH

TRÍCH YẾU/TÓM TẮT

1

14/11/2008

Nghị quyết

24/2008/QH12

Quốc hội

Về việc thi hành Luật thi hành án dân sự

2

24/07/2009

Nghị định

61/2009/NĐ-CP

Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

3

28/01/2011

Công văn

415/BTP-TCTHA

Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn một số nội dung lập vi bằng

4

23/11/2012

Nghị quyết

36/2012/QH13

Quốc hội

Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

5

18/10/2013

Nghị định

135/2013/NĐ-CP

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2009/NĐ-CP về thừa phát lại

6

17/01/2014

Thông tư liên tịch

03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN

Bộ Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước

 Về việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng

7

28/02/2014

Thông tư liên tịch

09/2014/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC- BTC

Bộ Tư pháp - TANDTC-VKSNDTC-BTC

Về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

8

18/04/2014

Công văn

1128/BTP-TCTHADS

Bộ Tư pháp

Hướng dẫn chung một số vấn đề trong hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại

9

26/04/2014

Thông tư

12/2014/TT-BTP

Bộ Tư pháp

Quy định về mẫu, nguyên tắc sử dụng trang phục, nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ Thừa phát lại

10

13/08/2014

Công văn

138/TANDTC-KHTC

TANDTC

 Về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về thực hiện thí điểm Thừa phát lại

11

15/08/2014

Công văn

4033/UBND-PCNC

UBND TP.HCM

V/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động Thừa phát lại

12

19/09/2014

Công văn

4003/BTP-TCTHADS

Bộ Tư pháp

Về việc hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động Thừa phát lại

13

03/11/2017

Công văn

5093/BTP-BTTP

Bộ Tư pháp

Về một số nội dung về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

14

08/01/2020

Nghị định

08/2020/NĐ-CP

Bộ Tư pháp

Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

15

28/08/2020

Thông tư

05/2020/TT-BTP

Bộ Tư pháp

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

16

27/12/2021

Công văn

5173/VKSTC-V11

VKSNDTC

V/v: Giải đáp khó khăn, vướng mắc qua tổng kết công tác năm 2021 (kiểm sát thi hành án TPL)

17

01/11/2022

Thông tư

08/2022/TT-BTP

Bộ Tư pháp

Ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *