[Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024) [Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024)

[Ðắk Lắk] Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Thừa phát lại (2024)

Blog Thừa phát lại - Ngày 27/12/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 183/TB-UBND về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Ðắk Lắk giai đoạn 3 (năm 2024 - 2025).

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 

  Từ ngày 01/01/2024 đến hết năm 2025, theo lịch làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

  tiep-nhan-ho-so-lap-vp-thua-phat-lai
  Lễ khai trương một văn phòng Thừa phát lại Đắk Lắk

  Trường hợp nhiều hồ sơ đề nghị tại cùng một địa bàn: 

  Nếu phát sinh hồ sơ mới trong quá trình hồ sơ nộp trước đang được thẩm định: các hồ sơ được xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đồng thời.

  Nếu phát sinh hồ sơ mới khi hồ sơ nộp trước đang được UBND tỉnh xem xét: ngưng việc tiếp nhận hồ sơ mới cho đến khi có kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh:

  Trường hợp hồ sơ nộp trước, được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại: đã hết chỉ tiêu, không tiếp nhận hồ sơ mới.

  Trường hợp hồ sơ nộp trước, không được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại: tiếp tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ mới từ ngày có văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Trường hợp địa bàn đã hết chỉ tiêu Không tiếp nhận hồ sơ mới.

  Trường hợp hết giai đoạn, địa bàn không có hồ sơ đề nghị Thực hiện theo Thông báo cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với giai đoạn 4 Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

  Tại một thời điểm, mỗi Thừa phát lại chỉ được đề nghị thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại.

  Phí thẩm định hồ sơ1.000.000 đồng/hồ sơ (một triệu đồng/hồ sơ).    

  Nội dung chi tiết tại đây  

  Nguồn: https://daklak.gov.vn/  

  Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét

  Liên hệ

  Tên

  Email *

  Thông báo *