Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại

Gia hạn thời gian đăng ký lớp chung nghiệp vụ thi hành án và thừa phát lại

Blog Thừa phát lại - Học viện Tư pháp vừa có Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh lớp đào tạo chung nghiệp vụ Thi hành án dân sự và nghề Thừa phát lại khóa 1 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 03/11/2023. Vui lòng xem Thông báo tại đây.

Theo quy định tại Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì thời gian đào tạo nghiệp vụ Thừa phát lại là 06 tháng. Tuy nhiên, với khối lượng kiến thức lớn đặc biệt trong lĩnh vực thi hành án dân sự thì thời gian 06 tháng chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" nên việc kéo dài thêm thời gian đào tạo bằng một lớp 02 chung đảm bảo học viên tiếp nhận được lượng kiến thức thi hành án dân sự tương đối hơn so với lớp đào tạo 06 tháng hiện hành.

Một lễ khai giảng tại Học viện tư pháp

Nguồn: HVTP

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *