Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo Thừa phát lại chung tay vì người nghèo

Thừa phát lại chung tay vì người nghèo

Blog Thừa phát lại - Một văn phòng Thừa phát lại tại Tây Ninh đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Ngân hàng trên địa bàn vào hoạt động thiện nguyện của địa phương. Đây là thông tin mà Blog Thừa phát lại cập nhật được trên Cổng thông tin Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Toàn văn bài viết như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 412/KH-STP ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nhằm góp phần cùng địa phương thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới mà nhất là phấn đấu xây dựng xã Phước Chỉ đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023 và phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phái sau”

Sáng ngày 07 tháng 6 năm 2023, tại ấp Phước Đông xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng; Phòng Tư pháp thị xã Trảng Bàng phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Phước Chỉ và các mạnh thường quân tổ chức lễ bàn giao căn nhà cho Gia đình Trần Công Nhật, sinh năm 1999, ngụ ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ. Cha tên: Trần Minh Đức, sinh năm 1966.

thừa phát lại Tây Ninh

Lãnh đạo Phòng Tư pháp cùng UBND xã Phước Chỉ và các mạnh thường quân giao nhà tại ấp Phước Đông xã Phước Chỉ


Phòng Tư pháp vận động: 15.000.000đ. hỗ trợ sữa chữa. các đơn vị tài trợ gồm:

+  Ngân hàng Kiên Long: 5.000.000đ;

+ Vật liệu XD Mai Duy: 5.000.000đ;

+ Văn phòng Thừa phát lại Hằng Nguyễn: 5.000.000đ

Thông qua phong trào này Phòng Tư pháp thị xã đã góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phước Chỉ mà nhất là Phong trào do Sở Tư pháp tỉnh đã và đang phát động là Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *