Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật

Thừa phát lại không được sử dụng facebook để bịa đặt sai sự thật

Blog Thừa phát lại - Độc giả letienvinh...@gmail.com có câu hỏi đến Blog Thừa phát lại như sau: "Cho tôi hỏi có văn bản nào quy định về hành vi của thừa phát lại phát ngôn trên mạng xã hội như facebook không? Việc Thừa phát lại sử dụng mạng xã hội để tố xấu đồng nghiệp có được phép không?"

Trả lời:

Cảm ơn độc giả letienvinh...@gmail.com đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Blog Thừa phát lại có ý kiến trả lời như sau:

Bộ Tư pháp có ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022 về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

Thông tư này nghiêm cấm thừa phát lại có hành vi sử dụng báo chí, phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để phản ánh sai sự thật vì mục đích cá nhân hoặc có động cơ không trong sáng hoặc tạo dư luận nhằm bảo vệ quyền lợi không hợp pháp của người yêu cầu hoặc phát ngôn gây ảnh hưởng đến lợi ích công cộng, an ninh, lợi ích quốc gia.

Thừa phát lại không được viết bài, phát biểu trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi công cộng, sử dụng mạng xã hội để bịa đặt sai sự thật, công kích, bài xích hoặc gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ trong tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Thừa phát lại, nghề Thừa phát lại.

thừa phát lại facbook
Hình ảnh một văn phòng thừa phát lại (Nguồn: Internet)


Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *