[Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại [Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại

[Bà Rịa-Vũng Tàu] Bắt đầu nhận hồ sơ thành lập đến 11 văn phòng Thừa phát lại

Blog Thừa phát lại - Theo thông tin mà Blog Thừa phát lại vừa cập nhật được thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành thông báo chính thức về việc thành lập các văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Blog Thừa phát lại xin tóm lược một số thông tin cơ bản về thông báo này như sau:


thừa phát lại vũng tàu
Hình minh họa 1 cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nguồn: Internet)

1.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2023. Hồ sơ được tiếp nhận trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Số lượng thành lập

- Số lượng Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập tối đa tại thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 02 Văn phòng/01 địa bàn thị xã, thành phố.

- Số lượng Văn phòng Thừa phát lại được thành lập tối đa tại các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức và Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 01 Văn phòng/01 địa bàn huyện.

3. Thành phần hồ sơ, cách thức tiếp nhận và tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại

3.1. Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ được quy định tại Quyết định số 2005/QĐ-BTP ngày 28 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp và Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3.2. Cách thức tiếp nhận

-  Hồ sơ được nộp trực tiếp; thông qua hệ thống bưu chính hoặc qua hình thức dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.baria- vungtau.gov.vn/expwav/smartcloud/expwav/page/service/dichvucongquocgia.c px.

3.3. Tiêu chí xét duyệt

- Tiêu chí để xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành quy định tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: http://www.baria-vungtau.gov.vn và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, địa chỉ: https://sotp.baria-vungtau.gov.vn và niêm yết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Xem Thông báo tại Link này.

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *