[TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1 [TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1

[TB] Kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự thừa phát lại lần 1

Blog Thừa phát lại - Theo thông tin mà Blog Thừa phát lại nhận được thì dự kiến trong năm 2023, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại lần đầu tiên.

Theo dự kiến, số lượng tham gia kiểm tra tập sự sẽ khá đông bởi đây là lần đầu tiên kỳ thi này được tổ chức. Trước đây, khi Thừa phát lại còn hoạt động theo Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP thì một người có trình độ từ cử nhân luật trở lên chỉ cần trải qua lớp bồi dưỡng, đào tạo Thừa phát lại và đủ thời gian công tác pháp luật là sẽ được bổ nhiệm.

thi tap su thua phat lai
Nhân viên một văn phòng Thừa phát lại (Nguồn: internet)

Hiện nay, Học viện Tư pháp đã tổ chức đào tạo Thừa phát lại đến khóa thứ 8. Ngoài ra, một số học viên được đào tạo, bồi dưỡng Thừa phát lại trước đây chưa kịp làm hồ sơ bổ nhiệm trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị định 08/2020/NĐ-CP có hiệu lực cũng phải tham gia kỳ thi kiểm tra tập sự này.

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại như sau:

Điều 9. Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

1. Người đã hoàn thành việc tập sự nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự. Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định; Báo cáo kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại có nhận xét của Thừa phát lại hướng dẫn và xác nhận của Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho người đăng ký về việc ghi tên người đó vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Blog Thừa phát lại sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ thi này.

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *