05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam 05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam

05 điểm người nước ngoài cần lưu ý thuê nhà ở Việt Nam

Blog Thừa phát lại - Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới hiện nay. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, sinh sống. Từ đó, người nước ngoài có nhu cầu tìm kiếm một nhà ở tại Việt Nam.

Vietnam is now one of the world’ top growing economies. Therefore, more and more foreigners come to Vietnam to work and live. So then, the foreigner wish to find a house in Vietnam.

Pháp luật của Việt Nam hiện nay tuy đã khá cởi mở đối với vấn đề người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nhưng vẫn còn nhiều rào cản. Ngoài ra, việc sinh sống ngắn hạn không phải là lâu dài cũng là một trong những lý do người nước ngoài nghĩ đến việc thuê thay về sở hữu một căn hộ.

Athough Vietnam’ current law is quite open to the issuse of foreigners owning house in Vietnam but there are still many barriers. In addition, the short-term, not the long-term living is also one of the reasons that the foreigners think renting instead owning an apartment.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người nước ngoài đang ở Việt Nam đều nắm bắt được các quy định liên quan đến việc thuê nhà ở Việt Nam. Sau đây là 05 điểm mà người nước ngoài cần lưu ý khi thuê nhà ở Việt Nam.

However, not all foreigners living in Vietnam are fully aware of the regulations related to renting house in Vietnam. Here are 05 point that the foreigner should keep in mind when renting a house in Vietnam

-     Thứ nhất, bạn đang lưu trú ở Việt Nam một cách hợp pháp. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, bạn phải là người nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam thông qua việc bạn được cơ quan xuất nhập cảnh đồng ý cho nhập cảnh vào Việt Nam; và bạn vẫn đang trong thời hạn được phép lưu trú tại Việt Nam.

First, you must be living legally in Vietnam. Except some special case, you must be a person lawfully entering Vietnam through you was agreeded to entry in Vietnam by immigration authority; and you are still on your period of stay in Vietnam.

lưu ý khi thuê nhà ở việt nam, người nước ngoài cần lưu ý gì khi thuê nhà việt nam
Hình minh họa/illustration (Nguồn/Source: Internet)

-  -     Thứ hai, nhà thuê đáp ứng điều kiện cho thuê. Nếu nhà cho thuê là căn hộ độc lập (căn hộ chung cư, biệt thự, nhà liền kề) thì chỉ cần các bên đồng ý về hiện trạng nhà để thuê là được. Nếu nhà thuê là phòng/căn hộ nhỏ trong một tòa nhà chuyên cho thuê thì cần đáp ứng về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, điều kiện vệ sinh môi trường, điều kiện về an ninh trật tự…. Thông thường, các công trình này đã được nghiệm thu các điều kiện kể trên trước khi đi vào hoạt động ngoại trừ giấy phép nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Do đó, bạn cần yêu cầu chủ nhà xuất trình giấy phép này.

Second, the rental house meets the lease conditions. If the rental house is an independent apartment (apartment, villa, townhouse), only parties agree on the current condition of the house to rent. If the rented house is room/small apartment in a specialized buiding for lease, it is necessary to meet the condition for fire prevention and fighting, environmental hygiene, security. Normally, these conditions have been checked and accepted before going into operation, except for fire prevention and fighting license. Therefore, you need to ask landlord presenting this license.

-     Thứ ba, người cho thuê đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Họ phải là người có quyền cho thuê hợp pháp, tức họ là chủ sở hữu nhà, người thuê nhưng được quyền cho thuê lại, người quản lý nhà. Bạn cần họ xuất trình giấy tờ chứng minh họ được quyền cho thuê:

Third, the lessor sastifies conditions specified in law of Vietnam. They must be a legal lessor, that is, they are homeowner, the lessee but entitled to sublease, the house manager. You must ask them to present document proving that they are entitled to the lease:

+ Nếu họ là chủ sở hữu thì phải có Giấy chứng nhận. Nếu nhà chưa có Giấy chứng nhận thì phải có Hợp đồng mua căn hộ kèm biên bản nhận bàn giao nhà từ Chủ đầu tư.

If they are the homeowner, there must be the house ownership certificate. If the house does not have certificate, there must be the an apartment purchase contract with the handover record from investor.

+ Nếu họ là người thuê rồi cho thuê lại thì phải xuất trình được Hợp đồng thuê kèm điều khoản được phép cho thuê lại.

If they are lessee then sublease, they must present the housing lease agreement with a sublease article.

+ Nếu họ là người quản lý nhà thì phải xuất trình được Hợp đồng quản lý nhà có nội dung được quyền cho thuê.

If they are the house manager, they must present housing management contract with content to be leased right.

Nói chung, dù pháp luật Việt Nam hiện nay không yêu cầu công chứng hợp đồng cho thuê nhà nhưng bạn nên yêu cầu công chứng (nếu thuê thời gian dài). Tổ chức công chứng sẽ giúp bạn kiểm tra các điều kiện nêu trên.

In genaral, although current Vienamese law does not require a notarization of housing lease contract, you should request a notarization (if renting for a long time). The notary office will help you checking the above conditions.

-     Thứ tư, hợp đồng cho thuê phải chặt chẽ, phù hợp quy định của pháp luật. Trong hợp đồng cần có đầy đủ các điều khoản cơ bản của Hợp đồng thuê như: Diện tích cho thuê, thời hạn thuê, mục đích thuê, giá thuê, giá thuê đã bao gồm thuế chưa, thời điểm trả tiền thuê, tiền cọc, việc bên cho thuê được vào kiểm tra nhà, đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê… Nếu có thỏa thuận đặc biệt nào thì cũng phải đưa vào hợp đồng để không phải tranh cãi.

Fourth, lease contract must be strict, in accordance with the provisions of law. Basic terms are required in lease contract such as: Rental area, lease term, rental purpose, rental price, rental price including tax or not, time of payment, deposit, limits the lessor’s right to inspect the house, unilaterally terminated… If there is any special agreement, it must be included in the contract so as not to dispute.

Ngoài ra, nếu thấy cần thiết thì nên yêu cầu công chứng. Đơn vị công chứng sẽ thảo hợp đồng phù hợp theo quy định pháp luật Việt Nam cho bạn và họ cũng là một đơn vị tư vấn cho bạn về hợp đồng thuê.

In addition, if it is deemed necessary, a notarization should be requested. The notary office will draft the contract in accordance with Vietnamese law and they will also be a consultant to advise you on the lease contract.

-     Thứ năm, phải đăng ký tạm trú. Bạn phải yêu cầu bên cho thuê đăng ký lưu trú cho bạn; nếu không bạn sẽ là người cư trú không hợp pháp và tiềm ẩn rủi ro rắc rối pháp lý tại Việt Nam.

Fifth, must register for temporary residence. You must ask the lessor to register your stay; otherwise, you will be an illegal resident in Vietnam and potential legal troubles.

Cuối cùng, nếu thuê nhà khá lớn, thời hạn thuê dài, có thể thay đổi hiện trạng thì nên đề nghị thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà khi bàn giao. Đây là chứng cứ để các bên đối chiếu sau này nếu có tranh chấp về hiện trạng nhà.

Finally, if rental house is quite large with the long term, status may be changed, it is recommended to request bailiff preparing certified report on the current state of the house upon handover. This is the evidence for the parties to compare later if there is a despute about the current state of house.

Hope the article is useful for you!

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *