Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019) Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019)

Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển 05 thư ký (nhận hồ sơ đến 30.03.2019)


Blog Thừa phát lại - Thừa phát lại Vĩnh Long tuyển dụng:
- Vị trí: Thư ký nghiệp vụ
- Số lượng: 05
- Trình độ yêu cầu: Từ trung cấp Luật trở lên;
- Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/3/2019
Chi tiết: Xem tại đây

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0357 133 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *