Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền? Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền?

Giấy tay mua nhà bị hủy có đòi lại được tiền?

Blog Thừa phát lại - Có khách hàng liên hệ với tôi và hỏi: "Tôi mua nhà đất giấy tay ở Hóc Môn năm 2014 và có nhờ Thừa phát lại lập vi bằng giao nhận tiền. Gần đây, tôi mới biết chủ đất đã thế chấp toàn bộ nhà đất trong đó có phần nhà đất đã bán cho tôi. Do chủ đất không có khả năng trả nợ cho Ngân hàng nên gần đây có nhân viên xử lý nợ tới tìm tôi và nói rằng họ sẽ kiện chủ đất ra tòa đồng thời yêu cầu Tòa tuyên hủy hợp đồng của tôi. Xin hỏi nếu bị hủy hợp đồng, tôi có đòi lại được tiền không?"
Trả lời: 
Theo quy định pháp luật hiện hành, các giao dịch bảo đảm được ưu tiên bảo vệ hơn các giao dịch mua bán nhà đất bằng giấy tay (1 hình thức giao dịch trái pháp luật). Khả năng rất cao là Tòa án sẽ tuyên hợp đồng mua bán tay của bạn và chủ đất là vô hiệu. Anh sẽ phải trả nhà đất lại cho chủ đất đồng thời chủ đất phải thanh toán cho bạn số tiền đã mua nhà đất trước đây (chứng cứ giao tiền là vi bằng do Thừa phát lại lập). Tuy nhiên, cần lưu ý các vấn đề sau:
- Chủ đất đã mất khả năng thanh toán. Vậy nên, cơ quan thi hành án cần phải kê biên các tài sản hiện có của chủ đất để bán đấu giá lấy tiền trả cho các chủ nợ;
- Do giao dịch thế chấp ở Ngân hàng là giao dịch bảo đảm nên Ngân hàng được ưu tiên nhận thanh toán trước. Sau đó, nếu còn tiền thì Chi cục thi hành án sẽ chi trả số tiền cho bạn.
Hình minh họa
Nói chung, tuy pháp luật quy định chủ đất phải hoàn trả tiền cho bạn nhưng đối với trường hợp này bạn sẽ rất khó khăn để nhận lại tiền vì:
- Chủ đất đã mất khả năng thanh toán; và
- Việc đòi lại số tiền này kéo dài vì phải thông qua quá trình xét xử ở Tòa án, thi hành án tại Cơ quan thi hành án;
- Ngân hàng sẽ là người được ưu tiên nhận tiền bán đấu giá trước bạn và thông thường số tiền sau khi bán đấu giá thành sẽ gần tương đương số tiền mà chủ đất nợ Ngân hàng.

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *