Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp

Chính thức tạm đình chỉ VP Thừa phát lại Gò Vấp

Blog Thừa phát lại - Chiều 8-12, Sở Tư pháp TP.HCM công bố quyết định tạm đình chỉ hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (TPL) quận Gò Vấp, TP.HCM.

thua phat lai go vap
Trụ sở VP Thừa phát lại Gò Vấp
Thời gian tạm đình chỉ là ba tháng kể từ ngày 15-12-2017 đến hết ngày 14-3-2018.
Lý do vi phạm theo kết luận thanh tra của Sở Tư pháp ngày 24-11-2017.
Văn phòng Thừa phát lại quận Gò Vấp có trách nhiệm giao nộp con dấu của Văn phòng cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu trong thời hạn ba ngày làm việc (kể từ ngày 15-12-2017).
Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng TPL Gò Vấp thực hiện nghiêm quyết định tạm đình chỉ nêu trên, giải quyết các vấn đề liên quan về thuế, lao động….
Sở Tư pháp cũng lưu ý đối với việc lập vi bằng theo quy định của Nghị định 135/2013 của Chính phủ thì trong thời hạn không quá hai ngày làm việc (kể từ ngày nhận được vi bằng), Sở Tư pháp vào sổ đăng ký vi bằng TPL. Sở Tư pháp có quyền từ chối đăng ký nếu phát hiện thấy việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền, không thuộc phạm vi lập vi bằng theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này. Vi bằng không được gửi đúng thời hạn để đăng ký theo quy định cũng bị từ chối đăng ký. Việc từ chối phải được thông báo bằng văn bản cho Văn phòng TPL và người yêu cầu lập vi bằng trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Như vậy. để đảm bảo thời hạn xem xét, vào sổ đăng ký vi bằng TPL, Văn phòng TPL quận Gò Vấp có trách nhiệm thực hiện đăng ký tại Sở Tư pháp trước 17 giờ ngày 12-12-2017.
Đối với việc tống đạt theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng TPL quận Gò Vấp có trách nhiệm làm việc, thống nhất với các cơ quan đã ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản để chấm dứt hoặc tạm ngừng thực hiện các hoạt động này theo quy định pháp luật. 
Tháng 11-2017, Giám đốc Sở Tư pháp lập đoàn kiểm tra tổ chức và hoạt động của Văn phòng TPL Gò Vấp liên quan đến việc lập vi bằng tặng cho quyền sử dụng đất tại quận 12. Kết quả TPL Nguyễn Đức Thịnh (Trưởng văn phòng) đã có vi phạm trong việc lập 78 vi bằng liên quan đến vụ việc, trong đó có hai vi bằng TPL Thịnh không chứng kiến trực tiếp sự việc. TPL Đồng Quốc Tuấn (làm việc theo chế độ hợp đồng) có vi phạm về trình tự thủ tục trong việc lập bảy vi bằng liên quan vụ việc. Cả hai TPL có thiếu sót không giải thích rõ, đầy đủ giá trị pháp lý của vi bằng, gây ngộ nhận vi bằng của TPL với văn bản công chứngchứng thực. Với những vi phạm trên, Sở Tư pháp có công văn đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, miễn nhiệm TPL đối với ông Nguyễn Đức Thịnh.
Nguồn: PLO


Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *