Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa

Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa

Blog Thừa phát lại - Tính đến nay, tại Thanh Hóa có:

 • VPTPL Thành phố Thanh Hóa
  • Ngày thành lập: 11/03/2014
  • Số quyết định:656/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Thị Vân Quỳnh
  • Điện thoại:0237.3711456/0943.085268
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá
 • VPTPL Bỉm Sơn
  • Ngày thành lập: 15/08/2017
  • Số quyết định:2990/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 44, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đàm Văn Sơn
  • Điện thoại:0987.554365
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá
 • VPTPL Sầm Sơn
  • Ngày thành lập: 22/05/2015
  • Số quyết định:1864/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 14, đường Nguyễn Bá Ngọc, phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đỗ Xuân Ninh
  • Điện thoại:0983.732456
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá
 • VPTPL Thị xã Nghi Sơn
  • Ngày thành lập: 10/11/2020
  • Số quyết định:4843/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 84, đường Quang Trung, tiểu khu 5, phường Hải Hòa, TX. Nghi Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Ngô Xuân Chiến
  • Điện thoại:0327043636
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá


Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0357 133 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *