Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng Thừa phát lại Sóc Trăng

Thừa phát lại Sóc Trăng

Buổi ký kết hợp đồng giữa Cục THADS và Văn phòng Thừa phát lại Sóc Trăng.

Blog Thừa phát lại - Theo thông tin chúng tôi cập nhật được thì hiện nay, địa phương này có:

VPTPL Sóc Trăng

  • Ngày thành lập: 14/08/2018
  • Số quyết định:2006/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 72, đường Hùng Vương, khóm 6, Phường 6, TP. Sóc Trăng
  • Tên Trưởng Văn phòng:Lê Thị Thùy Lan
  • Điện thoại: 091 986 12 78
  • Website:
  • Địa phương: Sóc Trăng

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0357 133 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *