[Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại [Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại

[Kon Tum] Thu hồi Quyết định thành lập Thừa phát lại

Blog Thừa phát lại - Ngày 10/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Kon Tum.

Việc thu hồi trên là do Văn phòng Thừa phát lại Kon Tum tự chấm dứt hoạt động thuộc trường hợp quy định tại Điều 30 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Kon Tum có trách nhiệm nộp Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 về Sở Tư pháp trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

thua-phat-lai-kon-tum
Hình minh họa một số văn phòng Thừa phát lại

Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm lưu trữ theo quy đúng quy định của pháp luật lưu trữ; đăng tải thông tin về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Kon Tum trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và thông báo bằng văn bản cho các cơ quan liên quan theo đúng quy định.

Trước đó, Giám đốc Sở Tư pháp đã có các Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Kon Tum và thu hồi Thẻ Thừa phát lại của 1 cá nhân liên quan.

Năm 2022, UBND tỉnh đã cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Kon Tum (Trụ sở tại số 328 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Đây là Văn phòng Thừa phát lại được thành lập tại tỉnh Kon Tum; được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoạt động theo quy định của pháp luật Thừa phát lại và pháp luật về doanh nghiệp.

Theo Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh: Giai đoạn 2020-2025, cho phép thành lập 1 Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Kon Tum và 1 Văn phòng Thừa phát lại tại huyện Ngọc Hồi; Giai đoạn 2025-2030, phát triển thêm 4 Văn phòng Thừa phát lại ở các huyện: Kon Rẫy, Đăk Tô, Sa Thầy và Đăk Hà./.

Nguồn: https://kontum.gov.vn/

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *