03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện 03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện

03 việc phải làm khi xây nhà nếu không muốn hàng xóm kiện

Blog Thừa phát lại - Trường hợp đơn vị chuyên môn xác định phải chằng chéo, gia cố nhà hàng xóm trước và trong quá trình thi công thì cần đề nghị nhà hàng xóm phối hợp thực hiện công việc này. Điều này là cần thiết nhằm loại trừ việc nhà họ bị nứt, sụt, lún, sập... trong quá trình thi công.

  Nội dung câu hỏi

  Độc giả lexuantinh...@gmail.com có hỏi: Tôi chuẩn bị xây nhà mà sợ quá trình xây có sự cố với nhà hàng xóm. Tôi nên làm gì để việc xây dựng được thuận lợi, tránh ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm.

  Câu hỏi của bạn liên quan đến lĩnh vực pháp luật xây dựng và pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

  Dựa trên kinh nghiệm cá nhân và quy định của pháp luật, Blog Thừa phát lại có một số lời khuyên cho bạn như sau:

  Quy định pháp luật về thi công đối với bất động sản liền kề

  Tôn trọng quy tắc xây dựng là một trong những nghĩa vụ đối với chủ sở hữu tài sản theo quy định của BLDS 2015. Theo đó, khi xây dựng công trình, chủ sở hữu phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh (Điều 174).

  Chủ sở hữu nhà cửa phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa đó gây thiệt hại cho người khác. Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường (Điều 605 BLDS 2015). Đây là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

  Do đó, khi bạn xây nhà gây nứt, sụt, lún, sập... thì bạn phải bồi thường. Đơn vị thi công sẽ chịu trách nhiệm liên đới nếu có lỗi trong việc thi công.

  xay-nha-lam-nut-nha-hang-xom
  Nếu thi công mà làm nứt nhà hàng xóm thì phải bồi thường

  Các bước cần làm trước khi thi công để tránh ảnh hưởng nhà hàng xóm

  Bước 1: Thuê đơn vị tư vấn khảo sát, kiểm định hiện trạng nhà hàng xóm và đặc điểm, cấu tạo đất tại nhà bạn và hàng xóm.

  Bước 2: Thuê đơn vị tư vấn thiết kế có năng lực để thiết kế nhà phù hợp với hiện trạng nền đất đã được đơn vị tư vấn khảo sát, kiểm định.

  truoc-khi-xay-nha-nen-kiem-dinh-nha-hang-xom
  Nên thuê đơn vị chuyên môn để khảo sát, kiểm định nhà hàng xóm trước khi xây dựng

  Bước 3: Thuê đơn vị thi công có năng lực để lập biện pháp thi công phù hợp với kết quả tư vấn khảo sát, kiểm định, thiết kế.

  Bạn cần thỏa thuận trong hợp đồng với đơn vị thi công là họ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu gây thiệt hại cho nhà hàng xóm trong quá trình thi công.

  Trường hợp đơn vị chuyên môn xác định phải chằng chéo, gia cố nhà hàng xóm trước và trong quá trình thi công thì cần đề nghị nhà hàng xóm phối hợp thực hiện công việc này. Điều này là cần thiết nhằm loại trừ việc nhà họ bị nứt, sụt, lún, sập... trong quá trình thi công.

  Tại sao phải làm các công việc nêu trên với hàng xóm trước khi xây dựng

  Trước đây, Thông tư số 39/2009/TT-BXD, Thông tư số 10/2014/TT-BXD và Thông tư số 05/2015TT-BXD có quy định về trách nhiệm của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng trước khi thi công thì phải phối hợp với hàng xóm kiểm tra hiện trạng.

  Ví dụ Điều 8 Thông tư số 05/2015TT-BXD quy định: 

  1. Trước khi thi công xây dựng, chủ nhà chủ động liên hệ với các chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra hiện trạng và ghi nhận các khuyết tật của công trình liền kề, lân cận (nếu có). Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận có trách nhiệm phối hợp với chủ nhà để kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình làm căn cứ giải quyết các tranh chấp (nếu có).

  2. Trong quá trình thi công xây dựng, nếu công trình liền kề, lân cận có dấu hiệu bị lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ sập đổ do ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở gây ra, chủ nhà phải phối hợp với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra, xác định nguyên nhân và thống nhất biện pháp khắc phục. Trường hợp các bên không thống nhất thì tranh chấp phát sinh được giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Tuy nhiên, đến nay các Thông tư này đã chấm dứt hiệu lực mà không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định vấn đề tương tự. Theo tìm hiểu của Blog Thừa phát lại, nội dung này không còn được đưa vào văn bản quy phạm pháp luật bởi nhiều người phản ứng, cho rằng vi phạm quyền của chủ sở hữu trong việc quản lý, sử dụng tài sản là bất động sản; và khó khả thi vì hàng xóm không phải lúc nào cũng hợp tác.

  Dù vậy, các quy định trên cho ta thấy góc nhìn của những nhà làm luật; họ đã khuyến nghị các bước đi hợp lý, chứng minh thiện chí và phù hợp pháp luật  mà chủ nhà cần thực hiện với hàng xóm trước và trong khi xây dựng.

  Nếu chủ nhà đã thực hiện đầy đủ các bước nêu trên mà hàng xóm không hợp tác thực hiện các công việc nêu trên dẫn đến nhà họ bị thiệt hại thì đây có thể là căn cứ xác định lỗi hoàn toàn thuộc về họ hoặc họ cũng có một phần lỗi; bạn không có lỗi hoặc lỗi của bạn chỉ là vô ý. 

  Theo đó, tùy trường hợp bạn sẽ không phải bồi thường (khoản 2 Điều 584 BLDS 2015) hoặc được giảm trách nhiệm bồi thường (khoản 2, khoản 4 Điều 585 BLDS 2015).

  Sự hỗ trợ của Thừa phát lại đối với chủ nhà trước khi xây dựng

  Bạn có thể yêu cầu Thừa phát lại phối hợp lập vi bằng ở Bước 1 nhằm tạo lập chứng cứ việc đơn vị khảo sát, kiểm định đến thực hiện công việc chuyên môn của họ trên thực tế đồng thời Thừa phát lại ghi nhận lại hiện trạng của nhà hàng xóm trước khi thi công. Vi bằng này là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét, đánh giá việc bạn đã thực sự nỗ lực, thực hiện các công việc cần thiết đảm bảo an toàn cho công trình liền kề trước khi thi công; và cơ sở để so sánh hiện trạng nhà hàng xóm trước và sau khi thi công (thời điểm xảy ra sự cố xây dựng).

  ghi-nhan-hien-trang-nha-hang-xom-truoc-thi-cong
  Một Thừa phát lại đang lập vi bằng ghi nhận hiện trạng

  Bên cạnh đó, trường hợp có sự cố, các bên thỏa thuận được mức bồi thường thiệt hại thì có thể mời Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận hiện trạng và buổi làm việc của các bên làm căn cứ thực hiện. Điều này giúp tạo dựng lòng tin, hạn chế xung đột và giữ tình làng nghĩa xóm.

  Xây nhà làm nghiêng nhà hàng xóm thì bị xử lý như thế nào

  Việc xây nhà làm nghiêng nhà hàng xóm được xác định là hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người có quyền khác đối với tài sản là nhà liền kề và có thể bị xử phạt theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP, nếu tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây nguy cơ sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác thì bị phạt theo đó:

  - Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng: Đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

  - Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng: Đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

  - Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng: Đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

  Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0357 133 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

  Đăng nhận xét

  1 Nhận xét

  Sắp xếp theo

  Liên hệ

  Tên

  Email *

  Thông báo *