[Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh [Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh

[Khánh Hòa] Đến năm 2025, sẽ thành lập thêm 2 VP Thừa phát lại ở Nha Trang và Cam Ranh

Blog Thừa phát lại - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 về phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo Đề án, lộ trình phát triển các Văn phòng Thừa phát lại phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thi hành án dân sự của tỉnh nhằm giải quyết khó khăn về lượng án tồn đọng, các yêu cầu về thi hành án dân sự của tổ chức và cá nhân. Việc phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo 03 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ năm 2023 đến năm 2025): tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chế định Thừa phát lại, về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại để nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về hoạt động Thừa phát lại. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự, mật độ dân cư và nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, dự kiến thành lập thêm 02 Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh.

thua phat lai khanh hoa
Một thư ký của TPL Nha Trang nhận văn bản của Tòa án để đi tống đạt

Giai đoạn 2 (từ năm 2025 đến năm 2028): tiếp tục duy trì, ổn định các Văn phòng Thừa phát lại hiện có. Trên cơ sở nhu cầu thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế, hoạt động tố tụng, thi hành án dân sự của các tổ chức, cá nhân tại từng địa bàn cấp huyện và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, dự kiến thành lập thêm 02 Văn phòng Thừa phát lại tại huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa.

Giai đoạn 3 (từ năm 2028 đế năm 2030): Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại đã được thành lập. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, tiến tới thực hiện chủ trương phát triển, thành lập Văn phòng Thừa phát đủ về số lượng theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh, dự kiến thành lập 02 Văn phòng Thừa phát lại tại huyện Cam Lâm và huyện Vạn Ninh.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 02 Văn phòng Thừa phát lại đang hoạt động (Văn phòng Thừa phát lại Khánh Hòa tại thành phố Nha Trang và Văn phòng Thừa phát lại Cam Ranh tại thành phố Cam Ranh). Như vậy, đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 08 Văn phòng Thừa phát lại phân bổ tại địa bàn 6/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (ngoại trừ 02 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và huyện đảo Trường Sa).

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *