Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên

Một địa phương cho phép lập 3 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên

Blog Thừa phát lại - Lại thêm một địa phương cho phép thành lập những văn phòng Thừa phát lại đầu tiên.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa thông báo về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh (Thông báo số 150/TB-UBND, ngày 11/4/2023).

Theo đó, giai đoạn từ năm 2023 - 2025 cho phép thành lập 03 Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện Hữu Lũng, Cao Lộc, tại mỗi địa bàn được thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại. 

Giai đoạn từ năm 2026 - 2030 cho phép thành lập thêm 09 Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Đình Lập, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, tại mỗi địa bàn được thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại.

Thừa phát lại có nhu cầu thành lập Văn phòng Thừa phát lại nộp trực tiếp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Sở Tư pháp thực hiện thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn: https://vanphong.langson.gov.vn

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *