Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không? Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không?

Nội quy không quy định thì có kỷ luật lao động được không?

Blog Thừa phát lại - Bạn đọc vanpham...@gmail.com gửi thư đến Blog Thừa phát lại và nhờ tư vấn nội dung như sau:

Tôi là quản lý nhân sự tại một công ty. Vừa qua, công ty tôi có sự việc là nhân viên nhận hoa hồng của đối tác. Mặc dù nội quy lao động không quy định trường hợp này nhưng hợp đồng lao động đã ký với nhân viên đó có quy định nhân viên công ty có hành vi nhận hoa hồng của đối tác bất kể giá trị bao nhiêu sẽ bị cách chức. Vậy xin hỏi trường hợp này, công ty chúng tôi có thể căn cứ hợp đồng để kỷ luật theo hình thức cách chức nhân viên đó được không? Xin cảm ơn!

nội quy không quy định có kỷ luật được không
Hình minh họa


Quan điểm:

Căn cứ khoản 3 Điều 127 Bộ luật lao động năm 2019 thì:

Điều 127. Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động

1. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

2. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Do đó, dù hợp đồng lao động có quy định về việc kỷ luật bằng hình thức cách chức nhưng nội quy lao động không quy định mà công ty bạn kỷ luật nhân viên trong trường hợp này là sẽ vi phạm điều cấm quy định tại khoản 3 Điều 127 nêu trên tức "Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động".

Ngoài ra, Điều 117 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.

Như vậy, kỷ luật lao động hướng đến việc tuân thủ nội quy lao động. Do đó, nếu không có nội quy hoặc nội quy lao động không quy định thì không thể viện dẫn bất kỳ quy định nào để kỷ luật người lao động (bao gồm cả trường hợp sa thải).

Các quy định pháp luật lao động hiện hành và quan điểm của các cơ quan giải quyết tranh chấp hiện hành cơ bản là đang bảo vệ bên yếu thế tức người lao động. Do đó, Blog thừa phát lại khuyến nghị bạn trong công tác nhân sự - lao động tham vấn cho Ban Giám đốc công ty không chỉ đơn thuần tuân thủ đúng quy định pháp luật lao động mà còn làm hơn thế nữa, tức chu đáo hơn để khi xảy ra tranh chấp thì quyền lợi của công ty được đảm bảo.

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *