Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì? Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì?

Nghề Thừa phát lại thì làm công việc gì?

Blog Thừa phát lại Hiện tại, không có nghề luật nào được Nhà nước "ưu ái" giao cho nhiều chức năng, nhiệm vụ như Thừa phát lại. Từ khi thí điểm đến hoạt động chính thức, trải qua Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP và hiện tại là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì chức năng, nhiệm vụ của thừa phát lại về cơ bản là không có sự thay đổi.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì Thừa phát lại thực hiện các công việc sau đây:

1. Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu
Giải thích: Là việc Thừa phát lại giao văn bản của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, viện kiểm sát, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. cho đương sự.
chức năng thừa phát lại
Hình minh họa: Thừa phát lại đang niêm yết văn bản
2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Giải thích: Thừa phát lại là người làm chứng mang tính độc lập, khách quan và mô tả các sự việc mà mình chứng kiến thành bộ vi bằng. Vi bằng có giá trị là nguồn chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ khác.

thừa phát lại lập vi bằng hiện trạng
Thừa phát lại đang lập vi bằng ghi nhận hiện trạng
3. Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Giải thích: Thừa phát lại đi xác minh xem người phải thi hành án có tài sản gì để đảm bảo thi hành án không? Thừa phát lại đi xác minh trực tiếp hoặc gián tiếp (bằng công văn xác minh) tại cơ quan liên quan đến việc quản lý tài sản (văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan đăng ký xe, tổ chức tín dụng…).
4. Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.
Giải thích: Đóng vai trò như một Chi cục thi hành án dân sự (cơ quan thi hành án dân sự cấp quận/huyện) nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở. Như vậy, người dân khi có Bản án cần thi hành thì được quyền chọn cơ quan thi hành án nhà nước hoặc cơ quan thi hành án tư nhân (văn phòng thừa phát lại) để thi hành cho mình.
chức năng thừa phát lại
Hình minh họa: Thừa phát lại tổ chức thi hành án
Tác giả: Đức Hoài (Vui lòng dẫn nguồn nếu đăng lại bài viết từ trang này)

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *