Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất

Biểu mẫu Thừa phát lại mới nhất


Toàn bộ biểu mẫu của Thừa phát lại được quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020. Blog Thừa phát lại trân trọng giới thiệu đến Quý độc giả các biểu mẫu này:

Phụ lục I

DANH MỤC BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020)

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Giấy đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại

TP-TPL-01

2

Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại

TP-TPL-02

3

Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại

TP-TPL-03

4

Giấy đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-04

5

Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-05

6

Nhật ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-06

7

Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-07

8

Đơn đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại

TP-TPL-08

9

Đơn đề nghị miễn nhiệm Thừa phát lại

TP-TPL-09

10

Đơn đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại

TP-TPL-10

11

Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-11

12

Quyết định cấp (cấp lại) Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-12

13

Giấy đề nghị cấp lại Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-13

14

Quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-14

15

Quyết định thu hồi Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-15

16

Giấy đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-16

17

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-17

18

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-18

19

Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-19

20

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-20

21

Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-21

22

Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-22

23

Giấy đề nghị hợp nhất Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-23

24

Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-24

25

Giấy đề nghị sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-25

26

Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-26

27

Giấy đề nghị chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-27

28

Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-28

29

Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-29

30

Quyết định tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-30

31

Mẫu biển hiệu của Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-31


Phụ lục II

DANH MỤC BIỂU MẪU VỀ SỔ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

THỪA PHÁT LẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020)

 

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Sổ theo dõi việc tống đạt

TP-TPL-S-01

2

Sổ theo dõi việc lập vi bằng

TP-TPL-S-02

3

Sổ đăng ký vi bằng

TP-TPL-S-03

4

Sổ theo dõi việc xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-S-04

5

Sổ theo dõi việc thi hành án

TP-TPL-S-05

6

Sổ theo dõi việc sử dụng lao động

TP-TPL-S-06

          

 Phụ lục III

DANH MỤC BIỂU MẪU VỀ NGHIỆP VỤ CỦA THỪA PHÁT LẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020)

 

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Hợp đồng dịch vụ tống đạt

TP-TPL-N-01

2

Biên bản giao giấy tờ, hồ sơ, tài liệu

TP-TPL-N-02

3

Biên bản niêm yết công khai

TP-TPL-N-03

4

Hợp đồng dịch vụ lập vi bằng

TP-TPL-N-04

5

Vi bằng

TP-TPL-N-05

6

Hợp đồng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-06

7

Quyết định xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-07

8

Quyết định ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-08

9

Biên bản xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-09

10

Đơn yêu cầu thi hành án

TP-TPL-N-10

11

Hợp đồng dịch vụ thi hành án

TP-TPL-N-11

12

Quyết định thi hành án

TP-TPL-N-12

13

Thông báo về việc thi hành án

TP-TPL-N-13

14

Biên bản về việc thi hành án

TP-TPL-N-14

15

Quyết định tạm đình chỉ thi hành án

TP-TPL-N-15

16

Thông báo tạm đình chỉ thi hành án

TP-TPL-N-16

17

Quyết định hoãn thi hành án

TP-TPL-N-17

18

Thông báo hoãn thi hành án

TP-TPL-N-18

19

Quyết định tiếp tục thi hành án

TP-TPL-N-19

20

Thông báo tiếp tục thi hành án

TP-TPL-N-20

21

Quyết định đình chỉ thi hành án

TP-TPL-N-21

22

Giấy báo

TP-TPL-N-22

23

Giấy mời

TP-TPL-N-23

24

Giấy triệu tập

TP-TPL-N-24

            Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *