Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên

Quảng Nam có 3 văn phòng thừa phát lại đầu tiên

Blog Thừa phát lại - Thực hiện Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh); ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép thành lập 03 Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm:
- Văn phòng Thừa phát lại Quảng Nam: có trụ sở tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng Thừa phát lại Điện Bàn: có trụ sở tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng Thừa phát lại Tam Kỳ: có trụ sở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Cả 03 Văn phòng Thừa phát lại này đều hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.
Hình ảnh khai trương 1 văn phòng thừa phát lại
Việc cho phép thành lập các Văn phòng Thừa phát lại nói trên thực hiện theo đúng lộ trình phát triển các Văn phòng Thừa phát lại trong Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh./.
Nguồn: http://sotuphapqnam.gov.vn/

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0357 133 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *