Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu Thừa phát lại Bạc Liêu

Thừa phát lại Bạc Liêu

Blog Thừa phát lại - Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, tỉnh Bạc Liêu chưa có Văn phòng Thừa phát lại nào được thành lập.

Bạn đang ở Bạc Liêu:
Nếu bạn có nhu cầu nhờ Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án: Do thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại giới hạn trong các bản án xuất phát từ các Tòa án cấp huyên, cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở và ở tỉnh Bạc Liêu cũng chưa có văn phòng Thừa phát lại nào được thành lập. Vậy nên, chúng tôi rất tiếc, bạn không thể yêu cầu Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án trong trường hợp này.

- Nếu bạn có nhu cầu nhờ Thừa phát lại tổ chức thi hành án: Do thẩm quyền tổ chức thi hành án của Thừa phát lại giới hạn trong các bản án xuất phát từ các Tòa án cấp huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở và ở tỉnh Bạc Liêu cũng chưa có văn phòng Thừa phát lại nào được thành lập. Vậy nên, chúng tôi rất tiếc, bạn không thể yêu cầu Thừa phát lại tổ chức thi hành án trong trường hợp này.

- Nếu bạn có nhu cầu nhờ Thừa phát lại lập vi bằng: Do thẩm quyền lập vi bằng của Thừa phát lại giới hạn trong địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở và ở tỉnh Bạc Liêu cũng chưa có văn phòng Thừa phát lại nào được thành lập.
Vậy nên, nếu vụ việc lập vi bằng của bạn không gắn với yếu tố hành chính, lãnh thổ như vi bằng trên internet, vi bằng ghi nhận thỏa thuận của các bên ... thì bạn có thể di chuyển qua địa bàn hành chính của tỉnh An Giang hoặc Vĩnh Long (2 địa phương gần Bạc Liêu đã có văn phòng Thừa phát lại) để yêu cầu bất kỳ văn phòng Thừa phát lại nào ở 2 tỉnh, thành này lập vi bằng cho bạn.

Các vụ việc lập vi bằng điển hình mà bạn có thể di chuyển từ tỉnh thành không có văn phòng Thừa phát lại đến tỉnh thành khác có Văn phòng Thừa phát lại để yêu cầu lập vi bằng gồm: 
- Vi bằng ghi nhận buổi làm việc;
- Vi bằng ghi nhận bàn giao tiền, giấy tờ;
- Vi bằng ghi nhận nội dung trên internet;
- Vi bằng ghi nhận mẫu mã sản phẩm;
Ngoài ra, không nhất thiết phải nhờ Thừa phát lại lập vi bằng thì mới xác lập được chứng cứ. Bạn có thể sử dụng phương thức quay phim, chụp hình, ghi âm hoặc lăn tay kết hợp với nhờ người làm chứng một văn bản, sự việc. Các tài liệu được xác lập dưới các hình thức này cũng được xem là nguồn chứng cứ, buộc Tòa án phải xem xét trong pháp luật về tố tụng.

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0906 311 132 hoặc email blogthuaphatlai@gmail.com. Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *